Koordynatorki ruchu

Dorota Łoboda

Teatrolożka, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze AT oraz Wydziału Lingwistyki i Filologii Wschodniosłowiańskich UW.

Prowadzi klub dziecięcy oraz szkołę języka angielskiego dla dzieci. Ekspertka ds. kontaktów z rodzicami w fundacji „Przestrzeń dla edukacji”. Od wielu lat zaangażowana w działalność rad rodziców oraz działania na rzecz społeczności lokalnej. Pomysłodawczyni dzielnicowych warsztatów teatralnych dla młodzieży oraz „Akcji wyprawka” czyli zbiórki przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

W 2014 roku kandydowała w wyborach samorządowych do Rady Dzielnicy jako bezpartyjna z list PO. Ukończyła Warszawską Pracownię Lokalnych Liderek prowadzoną przez fundację Europejskie Centrum Równości.

Mama dwóch nastoletnich córek.

Milena Leśniak

Z wykształcenia socjolog, zawodowo zajmuje się składem książek. Działa na rzecz szkoły w Radzie Rodziców w jednej w żoliborskich szkół podstawowych.

Mama dwóch córek.

Beata Ciszkowska

Ukończyła Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi klub dziecięcy oraz szkołę językową dla dzieci. Każdego dnia pracuje z dziećmi, a także ich rodzicami. W miarę potrzeb angażuje się w różne akcje społeczne, również w szkołach córek.

Mama dwóch dziewczyn – uczennicy gimnazjum oraz szkoły podstawowej.

Elżbieta Kielak

Ukończyła psychologię międzykulturową w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń oraz tworzeniem publikacji z zakresu edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej oraz wrażliwości na różnorodność. Pracuje z młodzieżą, nauczycielami i nauczycielkami, osobami pracującymi w administracji publicznej, oraz w międzynarodowych firmach, pracownikami i pracownicami organizacji pozarządowych oraz studentami i studentkami.

Związana z kilkoma organizacjami pozarządowymi, między innymi z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Mama dwóch chłopców, uczniów szkoły podstawowej. Od początku ich drogi szkolnej aktywnie zaangażowana w działania rady rodziców, ostatnio również w roli przewodniczącej.