Zła reforma wchodzi w życie, wniosek o referendum został odrzucony, ale szkoła jest nasza! Szkoła należy do uczennic i uczniów, nauczycielek, nauczycieli i rodziców, a nie do Anny Zalewskiej. Chcemy być odpowiedzialni za edukację naszych dzieci. My, obywatelki i obywatele, którym nie jest wszystko jedno.

Polska potrzebuje:

  1. Rzetelnej, przygotowanej przez ekspertów diagnozy potrzeb oświatowych.
  2. Spójnej koncepcji rozwoju edukacji.
  3. Prawdziwych konsultacji społecznych dotyczących zmian w edukacji ze wszystkimi środowiskami zaangażowanymi w system oświaty.
  4. Zmiany systemu kształcenia nauczycieli
  5. Starannego przygotowania podstaw programowych.
  6. Szkoły bezpiecznej, wolnej od przemocy i dyskryminacji.
  7. Szkoły uczącej współpracy, kreatywności i samodzielnego myślenia.
  8. Podjęcia rzeczywistych działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.
  9. Zwiększenia nakładów finansowych na oświatę.
  10. Zwiększenia wpływu rodziców na funkcjonowanie szkół.